Logo
ActiveGuides s.r.o.
Ulice
Město
50003

tel: 2345678
email: info@activeguide.cz
Úvod » Zájezdy » Licenční kurzy » Instruktor sklaního lezení - Ostrov (Tisá), Camp Pod císařem

Instruktor sklaního lezení - Ostrov (Tisá), Camp Pod císařem

Kod zájezdu: 209487

 

Místo: Ostrov u Tisé, kemp U Císaře, cca 20 km od Ústí n.L. Oblast se nachází v CHKO Labské pískovce nedaleko obce Tisá, v těsné blízkosti německých hranic. Je charakteristická tím, že je uzavřena v údolním reliéfu pískovcových skal, kde pro signál mobilních operátorů musíte vystoupat až na vrcholky těchto skal.

Termín: 26..-30.4.2015- zahájení 26.4. v 19.00

 

CENA: 5900,- Kč v ceně je ubytování, studijní materiály, zapůjčení lezeckého materiálu, náklady instruktorů a vystavení licence, ostatní náklady si hradí účastníci. Částku můžete uhradit složenkou nebo převodem na číslo účtu.: 107-5195930277/0100, var.symbol: 3233411201. Přihlásit se můžete osobně na KTV nebo mailem na oto.louka@ujep.cz. Do přihlášky uveďte jméno, telefon, mail, datum a místo narození. K přihlášce nezapomeňte přiložit kopii dokladu o zaplacení, nejpozději do 8.4. 2015.
Informace o kurzu jsou na http://pf.ujep.cz/ktv/ nebo je získáte na katedře těl. výchovy, Oto Louka, KTV, č.dv. 214, Pedagogická fakulta, České mládeže 8, Ústí n. L., 400 96, telefon: 475283220, nebo 602332977, mail: oto.louka@ujep.cz
Pokud požadujete platbu fakturou, obracejte se na paní Jitku Píchovou, jitka.pichova@ujep.cz
Místo: Ostrov u Tisé, kemp U Císaře, cca 20 km od Ústí n.L. (www.podcisarem.cz)
Doprava: individuální
Stravování: ve vlastní režii, možná je plná penze, či polopenze, úhrada na místě
Ubytování: v Ostrově - chatky, vlastní spacák a karimatka
Vybavení povinné: zákl. materiál pro lezení na písku /sedák, helma, smyčky a karabiny na jištění, čistítko, prusíky, lezečky atd./, OP, průkaz ČHS nebo AV, průkaz pojištěnce, psací potřeby, osobní lékárnička, apod.
Program: ZAHÁJENÍ KURZU JE 26.4. V 19.H., PŘÍJEZD JE MOŽNÝ OD 17. h. Obsahem kurzu je výuka specifických dovedností, aplikace základní metodiky a didaktiky skalního lezení včetně teorie Předpokládá se přiměřená úroveň základních lezeckých dovedností a znalostí /lezení na úrovni V st. UIAA, zákl. lanové techniky atd./.
Kurz je ukončen zkouškou skládající se z metodického výstupu, ukázky lezení, řešení nouzových situací, slaňování, první pomoci a teoretického testu. V případě úspěšného složení závěrečné zkoušky obdrží účastník kurzu osvědčení o ukončení programu celoživotního vzdělávání "Instruktor skalního lezení" podle $ 3, zákona č.115/ 2001, Sb. a podle $ 108 zákona č. 435/2004 Sb. Držitel osvědčení - Instruktor skalního lezení je oprávněn provozovat živnost a vést výuku a výstupy ve skalních oblastech nevelehorského charakteru, ve školství i v komerčním sektoru.
Doporučená literatura:
Louka, O. Základy skalního lezení. Ústí n. L. : UJEP. 2012. 1.vyd.
Procházka, V. aj. Horolezectví. 1.přeprac. vyd. Praha : Olympia, 1990. ISBN 80-7033-037-6.
Růžička, J. Šilhan, F. Jištění je jistota. 2. vyd. Brno : Montana, 1997
Horolezecký průvodce Tisá - Ostrov a mapa Českosaské Švýcarsko.
Charakteristika oblasti
Oblast se nachází v CHKO Labské pískovce nedaleko obce Tisá, v blízkosti německých hranic. Je charakteristická tím, že je uzavřena v údolním reliéfu pískovcových skal, v kempu signál mobilních telefonů není dostupný.

TermínCenaObjednávka